★★★
KlimatizacijaPogled na more
More:0-100 m
Kapacitet:2 - 20 osoba
★★★
KlimatizacijaPogled na more
More:300-500 m
Kapacitet:2 - 2 osoba

Pravila i uvjeti korištenja stranice EUapartmani.hr

Molimo Vas da pažljivo pročitate pravila i uvjete korištenja stranice EUapartmani.hr

Internet stranica EUapartmani.hr je u vlasništvu trgovačkog društva Nit d.o.o., Šibenik, Petra Preradovića 6 (dalje u tekstu: EUapartmani).

Pristupanjem i korištenjem sadržaja stranice EUapartmani.hr, stupate u ugovorni odnos s EUapartmani i potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i suglasili se da će Vas ovi uvjeti obvezivati, te prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi.

Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvaćate sljedeće uvjete, primite na znanje da Vam nije dopuštena uporaba ove stranice.

Za vrijeme korištenja i pristupanju stranici EUapartmani, primjenjuju se navedeni uvjeti i pravila korištenja, kao i svi primjenjivi zakoni Republike Hrvatske.

Pravila i uvjeti korištenja stranice dijele se u dvije grupe:

1. Osnovna pravila za svakog korisnika stranice EUapartmani.hr

2. Posebna pravila i informacije za oglašivače

Osnovna pravila za svakog korisnika stranice EUapartmani.hr

Članak 1.

Sadržaj stranica

Nit d.o.o. je kreirao svoju internetsku stranicu s ciljem omogućavanja najkvalitetnije usluge oglašivačima. Nit d.o.o. je napravio ovu stranicu sa velikom pozornošću i brigom za detalje. Svi oglasi i informacije vezane uz oglašavanje dolaze od treće strane (u daljnjem tekstu: oglašivača).

Oglašivač je isključivo odgovoran za sadržaj oglasa što uključuje odgovornost za istinitost, točnost, cjelovitost i kvalitetu informacija i sadržaja oglasa, za obveze koje proizlaze iz sadržaja oglasa, te odgovornost za povredu autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva trećih osoba. Isključena je bilo kakva odgovornost stranice EUapartmani za sadržaj oglasa.

Članak 2.

Registracija korisnika

EUapartmani zadržavaju pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti korištenja korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran, i to bez prethodne najave i/ili objašnjenja.

U postupku registracije korisnik se obvezuje navesti točne, potpune i važeće informacije potrebne za registraciju. Suprotno postupanje smatrat će se kršenjem ovih uvjeta korištenja i može rezultirati trenutnim zatvaranjem korisnikova korisničkog računa.

Korisnik je dužan čuvati podatke o svome korisničkom računu te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem njegova korisničkog računa, kao i za sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom.

Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane njegovim korištenjem usluga EUapartmani.

Korisnik koji želi objaviti oglase dužan je, prema Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, uz osnovne podatke u registraciji priložiti i sljedeće:

Pravne osobe - ime tvrtke, sjedište tvrtke, OIB, ime i prezime odgovorne osobe

Fizičke osobe - ime i prezime naručitelja, OIB i njegovo prebivalište, odnosno boravište.

Prema članku 7., stavku 2. navedenog Zakona svi tiskani i internetski oglasni mediji dužni su prikupiti dodatne podatke. Traženi podaci neće biti objavljeni ili dostupni drugim korisnicima, niti će od strane EUapartmani biti korišteni u druge svrhe, već će biti korišteni za interne identifikacijske potrebe EUapartmani

Ako korisnik prilikom predaje oglasa (putem bilo kojeg kanala predaje) ne dostavi stranici EUapartmani sve tražene Zakonom propisane identifikacijske podatke nužne za uspješnu objavu oglasa, ista će se smatrati nepotpunom.

Samim time stranica EUapartmani nije dužna objaviti oglas, a svi materijalni i nematerijalni troškovi nastali u procesu predaje oglasa koja se smatra nepotpunom, teretit će se na trošak korisnika.

EUapartmani prema članku 20. stavku 6. Zakona o medijima nije dužan provjeravati istinitost i vjerodostojnost objavljenih oglasa te prema, Zakonu o elektroničkoj trgovini članak 18., stavak 1., nije odgovoran za sadržaj pohranjenih podataka.

Unosom osobnih podataka korisnici su dali privolu stranici EUapartmani da iste prikupi i obradi u svrhu u koju su prikupljeni, u skladu sa Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Članak 3.

EUapartmani daju platformu na kojoj ponuditelji i potraživači kreiraju i ulaze samostalno u međusobne daljnje dogovore. Uporaba stranice EUapartmani.hr ne čini EUapartmani odgovornim za usluge, niti je EUapartmani dio usluga.

Članak 4.

Prikupljanje informacije te njihova uporaba

1. Ako želite koristiti ove stranice, morate osigurati da Vaši osobni/kontakt podaci (koji se primjenjuju u komunikaciji s trećim stranama, ali i komunikaciji Vas i EUapartmani) budu potpuni i točni. Vi također garantirate da ste zakonito kompetentni koristiti ove stranice.

2. Vaši osobni podaci ostavljeni na stranici i/ili prikupljeni registracijom bit će korišteni samo kako bi upotpunili Vaše aktivnosti sa zainteresiranom trećom stranom, te u svrhu obavještavanja Korisnika o aktivnostima i proizvodima EUapartmani.

3. EUapartmani će nastojati pod gotovo svim uvjetima zaštititi privatnost svojih korisnika. Osobni podaci se koriste samo u svrhu komunikacije i poboljšanja naših usluga prema korisnicima i neće se dijeliti trećim stranama bez prethodne dozvole korisnika. Korisnik se slaže s povremenim primanjem elektronske pošte koja je povezana s aktivnostima EUapartmani. Elektronska pošta može povremeno sadržavati i reklamne poruke trećih strana. Korisnik u bilo koje vrijeme može pismeno zahtijevati da EUapartmani trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke za slanje poruka. U tom slučaju EUapartmani korisniku zamrzava njegovu registraciju, što znači da korisnik više neće moći upotrebljavati sve funkcionalnosti EUapartmani, a osobito ne one koje su namijenjene samo registriranim korisnicima

4. EUapartmani ima pravo upotrijebiti e-mail adresu oglašivača, koju oglašivač navodi kao svoj osobni podatak, i to u svrhu iz točke 3 ovog članka, slanje obavijesti o novoj ponudi, slanje newslettera, slanje obavijesti o posebnim ponudama, slanje obavijesti o statusu predanog oglasa, kao i ostalim vrstama obavijesti vezanim uz oglas koji je oglašivač predao ili uz samo oglašavanje.

5. EUapartmani može sadržavati linkove prema drugim stranicama. Za vrijeme posjeta drugim stranicama čiji se linkovi nalaze na EUapartmani, EUapartmani nije odgovoran za eventualne štete koje bi mogle nastati korištenjem tih stranica i korisnici prihvaćaju pravila i regulacije stranice na kojoj se u tom trenutku nalaze. Korisnici time prihvaćaju da EUapartmani nije razvio tu stranicu, te nema utjecaja na nju, i ne snosi odgovornost za sadržaj koji je ondje objavljen.

6. Ako se ne slažete sa prethodnim člancima, savjetujemo Vam da ne koristite stranicu EUapartmani.

Članak 5.

Zaštita autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva

1. Prava koja se odnose na stranicu EUapartmani uključuju tekst, slike, format, baze podataka, i sve ostale (statičke i/ili animirane) materijale, zvukove, formate, software, nazive (uključujući i domenu) pripadaju stranici EUapartmani.

2. Nije dozvoljena promjena, umnožavanje, distribuiranje, prodaja ni jednog dijela stranice ili software-a ovog site-a osim ako nije drugačije navedeno u sporazumu između EUapartmani i druge strane.

3.Sav sadržaj na internetskim stranicama EUapartmani zabranjeno je kopirati u cjelini ili djelomično bez pismenog odobrenja EUapartmani.

4. Nije dopušteno distribuiranje kopija ove stranice ili omogućavanje njihove dostupnosti trećim osobama na bilo koji način,

Članak 6.

Isključenje

EUapartmani zadržavaju pravo isključiti iz daljnje uporabe ove stranice, onog korisnika koji na bilo koji način krši ova pravila i uvjete, ili na bilo koji drugi način usporava ili ometa rad stranice. EUapartmani također zadržava pravo poduzeti odgovarajuće pravne mjere protiv takvih korisnika, te zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili gubitak.

EUapartmani zadržavaju pravo isključiti iz daljnje uporabe ove stranice onog korisnika koji zloupotrebljava podatke objavljenje na ovim stranicama, ili na bilo koji način neovlašteno koristi stranicu, a osobito u smislu:

da kopira sadržaje objavljene na ovoj stranici te ih onda objavljuje u/na nekom drugom mediju oglašavanja

da prilikom predaje oglasa priloži netočne, nepotpune ili lažne identifikacijske podatke

da lobira EUapartmani oglašivače (klijente) da se oglašavaju na nekim drugim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira putem telefona ili SMS poruka i nudi im svoje usluge ili usluge trećih strana

da krši pravila oglašavanja na način da koristi grafičke ili tekstualne forme, a bez da je za tu uslugu platio predviđenu naknadu

Gore navedeni postupci su pravno kažnjivi, te će u takvim slučajevima EUapartmani poduzeti sve pravne mjere kako bi zaštitio sebe, svoje oglašivače i korisnike.

Članak 7.

Jamstvo

EUapartmani ne jamči:

1. točnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao niti kvalitetu, sigurnost i legalnost ponuđenih usluga

2. točnost, potpunost i istinitost identifikacijskih podataka prikupljenih od strane korisnika prilikom predaje oglasa, nužnih za internu evidenciju EUapartmani

3. poslovnu sposobnost i ovlaštenje oglašivača u ispravnosti, potpunosti i točnosti osobnih podataka oglašivača, koje ti koriste u poslovanju

4. da na stranici neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku

5. da će treća strana legalno koristi ove stranice cijelo vrijeme.

6. da sadržaj na EUapartmani neće biti prezentiran bez pogrešaka te da implementacija takvog sadržaja neće narušavati patente, autorska prava, žig ili ostala prava trećih.

Neki od oglasa kao kontakt telefone imaju brojeve sa posebnom tarifom (koji počinju sa 060, 061 i sl.), te je u njima jasno istaknuta cijena poziva po minuti. Kako bi se spriječile eventualne nepravilnosti na štetu korisnika, EUapartmani savjetuje sve korisnike da s pozornošću kontaktiraju oglašivače koji koriste takve brojeve.

Članak 8.

Odgovornost

EUapartmani se ne može smatrati odgovornim Vama ni trećim osobama za bilo kakvu štetu, gubitak ili ozljedu koji nastaju izravno ili posredno zbog Vašega pristupa i Vašeg korištenja ovih stranica ili stranica na koje vode linkovi sa EUapartmani stranice, odnosno zbog informacija na ovoj stranici, kao ni zbog postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na ovoj stranici, kao ni zbog Vaše uporabe (ili nemogućnosti da rabite) ove stranice. Stranica EUapartmani također nije odgovorna za eventualnu štetu ili propuštenu dobit nastalu ne pružanjem svoje usluge radi pogrešaka tehničke ili ljudske prirode. Nadalje, EUapartmani ne može snositi nikakvu odgovornost u odnosu na Vas zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih na koje Vam može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se niti se neće tumačiti u smislu da predstavlja vezu s EUapartmani, niti da EUapartmani podupire takve stranice.

EUapartmani niti u kojem slučaju nije nikome odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu nastalu korištenjem ove stranice, usluga ili sadržajem oglasa čak i u slučaju kada je obaviješten o takvim štetama od strane trećih osoba

Korisnik internetske stranice EUapartmani.hr dužan je koristiti ovu stranicu u skladu s ovim pravilima i uvjetima i zakonima Republike Hrvatske, te je odgovoran za bilo kakvo postupanje protivno navedenom, kao i za sve posljedice proizašle iz takvog postupanja i to kako EUapartmani tako i svim trećim osobama kojima bi takvim postupanjem bilo povrijeđeno bilo kakvo njihovo pravo.

EUapartmani u svakom trenutku zadržava pravo izmjene izgleda samog oglasa (odnosi se na izgled teksta, fotografija i videosadržaja) te pravo na mijenjanje pozicioniranosti oglasa koji su definirani prema vlastitim razvojnim i strateškim ciljevima stranice EUapartmani.

POSEBNA PRAVILA PRI OGLAŠAVANJU

Članci iz ovog poglavlja, zajedno sa člancima iz Poglavlja 1, primjenjuju se ako se želi predati oglas na Internetsku stranicu EUapartmani.

1. Privatni oglas mogu predati samo oglašivači koji oglašavaju za vlastite osobne potrebe radi ostvrivanja profita (fizičke osobe).

2. Agencije, firme, obrtnici i svi koji oglašavaju radi ostvarivanja profita (pravne osobe).

Članak 9.

Sadržaj oglasa

1. Svaki oglašivač je odgovoran za pružanje aktualnog, ispravnog, istinitog i cjelokupnog opisa ponuđene usluge. Kod predavanja oglasa na stranici, oglašivač dodjeljuje stranici EUapartmani pravo da odašilje informacije koje se odnose na proizvod.

2. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na stranici na bilo koji drugi način od onog koji je istaknut od strane EUapartmani

3. EUapartmani ulaže sve napore kako bi svojim čitateljima ponudio kvalitetnu uslugu. Radi toga zadržava se pravo za brisanje svih onih oglasa koji ne zadovoljavaju taj kriterij. EUapartmani ima pravo urediti ili izmijeniti oglase bez najave, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima

kada je oglas predan u krivu rubriku

kada je usluga, opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna

kada usluga i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva

kada usluga može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom na bilo koji način

kada se oglas pronađe u više od jedne kategorije ili se preda više od jednog puta

kada usluga i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale

kada sadržaj jednog oglasa sadrži više usluga

kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema EUapartmani i ostalim nadležnim zakonima Republike Hrvatske

kada je cilj oglasa promovirati poduzeće, direktno ili indirektno, bez da se plati za to

kada je sadržaj oglasa sastavljen na način da se ostvari bolja pozicija oglasa

kada oglas sadržava link na web stranice i/ili HTML tagove

kada oglas sadržava kontakt informacije (telefon, e-mail adresa) unutar teksta ili naslova oglasa

kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja

4. EUapartmani nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva

5. Ukoliko je oglas plaćen - ali ne ispunjava neke od uvjeta oglašavanja - biti će odbijen. Uplaćeni iznos će predstavljati preplatu o čemu će korisnik biti obaviješten, uz uputu da mu se taj iznos u određenom roku može vratiti ili da ga može iskoristiti za plaćanje drugog oglasa. Ukoliko korisnik ne postupi po uputi, EUapartmani će iznos preplate zadržati i proknjižiti kao naknadu za obavljenu korespondenciju i manipulativne knjigovodstvene troškove korisnikovom greškom.

Prilikom kupnje usluga na EUapartmani.hr te njihovih otkazivanja, ili od strane EUapartmani ili strane korisnika iz bilo kojeg razloga, EUapartmani nije dužan korisniku nadoknaditi vrijednost neobjavljenih usluga niti snositi bilo kakvu odgovornost za eventualnu štetu u poslovanju klijenta nastalu kao posljedica ne pružanja usluga.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Korištenje cookiesa

Korisnici su dužni provjeriti da li njihov browser prihvaća cookies koji su neophodni za nesmetano korištenje stranice. Ukoliko cookies na Vašem računalu nisu uključeni, EUapartmani nije u mogućnosti u potpunosti izvršiti zatraženu uslugu, te ne odgovara i ne uvažava naknadne reklamacije koje su vezane uz posljedice ne uključivanja cookiesa.

Članak 11.

Promjene uvjeta korištenja

EUapartmani zadržava sva prava na to da prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, mijenja, zamjenjuje ili ukida izgled, sadržaj i uvjete korištenja EUapartmani.hr kao i svih servisa i pod stranica koje su njegov sastavni dio bez obveze prethodne najave. Vaša je odgovornost upoznati se s takvim izmjenama. Nastavak korištenja sadržaja i usluga na ovoj stranici kao i svih servisa i pod stranica koje su njegov sastavni dio, i nakon objave izmjena, predstavlja Vaš pristanak i suglasnost s istima.

Ovaj ugovor se primjenjuje dok ga jedna od stranaka ugovora ne raskine. Vi možete raskinuti ovaj ugovor u bilo kojem trenutku na način da prestanete koristiti EUapartmani internetsku stranicu.

Članak 12.

Sudska nadležnost

Hrvatsko pravo je mjerodavno za tumačenje i primjenu pravnih pitanja vezanih uz gore navedene uvjete korištenja stranice EUapartmani, a stvarno nadležni sud u Šibeniku je isključivo nadležan za sve zahtjeve i sporove nastale uslijed korištenja predmetnih materijala.

Molimo Vas, da pažljivo pročitate uvjete korištenja stranice EUapartmani. Pristupanjem i korištenjem sadržaja stranice EUapartmani.hr, potvrđujete suglasnost s uvjetima korištenja te prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi. Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvaćate sljedeće uvjete, primite na znanje da Vam nije dopuštena uporaba ove stranice.

Za vrijeme korištenja i pristupanja stranici EUapartmani.hr primjenjuju se navedeni uvjeti i pravila korištenja, kao i svi primjenjivi zakoni. Pristupanjem i korištenjem sadržaja stranice EUapartmani.hr, potvrđujete suglasnost s uvjetima korištenja te prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi. Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvaćate sljedeće uvjete, primite na znanje da Vam nije dopuštena uporaba ovih stranica.