Pirovac 
Povećaj kartu
★★★
KlimatizacijaPogled na more
More:0-100 m
Kapacitet:3 - 5 osoba
★★★
Klimatizacija
More:100-300 m
Kapacitet:3 - 6 osoba
★★★
KlimatizacijaPogled na more
More:0-100 m
Kapacitet:4 - 5 osoba
★★★
KlimatizacijaPogled na more
More:100-300 m
Kapacitet:2 - 12 osoba
★★★
KlimatizacijaPogled na more
More:0-100 m
Kapacitet:4 - 12 osoba
★★★
KlimatizacijaPogled na more
More:0-100 m
Kapacitet:2 - 9 osoba
★★★
Klimatizacija
More:300 m
Kapacitet:2 - 16 osoba
★★★
Klimatizacija
More:50 m
Kapacitet:2 - 7 osoba
★★★★
Klimatizacija
More:250 m
Kapacitet:4 - 29 osoba
★★★
KlimatizacijaPogled na more
More:0-100 m
Kapacitet:2 - 9 osoba
★★★
KlimatizacijaPogled na more
More:100-300 m
Kapacitet:2 - 12 osoba
★★★
KlimatizacijaPogled na more
More:0-100 m
Kapacitet:2 - 13 osoba
★★★
KlimatizacijaPogled na more
More:0-100 m
Kapacitet:2 - 10 osoba
★★★
KlimatizacijaPogled na more
More:100-300 m
Kapacitet:2 - 15 osoba
★★★
Klimatizacija
More:100-300 m
Kapacitet:2 - 16 osoba
★★★
KlimatizacijaPogled na more
More:0-100 m
Kapacitet:2 - 39 osoba