Pula 
Povećaj kartu
★★★
KlimatizacijaPogled na more
More:300-500 m
Kapacitet:4 - 6 osoba
★★★
KlimatizacijaPogled na more
More:500-1000 m
Kapacitet:6 - 8 osoba
★★★
KlimatizacijaPogled na more
More:100-300 m
Kapacitet:1 - 4 osoba
★★★
Klimatizacija
More:> 1000 m
Kapacitet:2 - 4 osoba
★★★
Klimatizacija
More:> 1000 m
Kapacitet:2 - 6 osoba
★★★
Klimatizacija
More:800 m
Kapacitet:2 - 8 osoba
★★★
Klimatizacija
More:800 m
Kapacitet:2 - 9 osoba
★★★
More:1000 m
Kapacitet:4 - 8 osoba
★★★
Klimatizacija
More:60 m
Kapacitet:2 - 5 osoba
★★★
Klimatizacija
More:100 m
Kapacitet:2 - 14 osoba
★★★
Klimatizacija
More:15000 m
Kapacitet:2 - 18 osoba
★★★
KlimatizacijaPogled na more
Kapacitet:3 - 36 osoba
★★★
Klimatizacija
More:2000 m
Kapacitet:2 - 3 osoba
★★★
Klimatizacija
More:500 m
Kapacitet:2 - 12 osoba
★★
Klimatizacija
More:700 m
Kapacitet:2 - 17 osoba
★★★
Klimatizacija
More:300 m
Kapacitet:4 - 10 osoba
★★★
Klimatizacija
More:500-1000 m
Kapacitet:2 - 22 osoba
★★★
KlimatizacijaPogled na more
More:300-500 m
Kapacitet:2 - 20 osoba
★★★
More:500-1000 m
Kapacitet:4 - 16 osoba