Grebaštica 
Povećaj kartu
KlimatizacijaPogled na more
More:0-100 m
Kapacitet:2 - 12 osoba
★★★★
KlimatizacijaPogled na more
More:0-100 m
Kapacitet:2 - 16 osoba
★★★
KlimatizacijaPogled na more
More:0-100 m
Kapacitet:4 - 11 osoba
★★★
Klimatizacija
More:100-300 m
Kapacitet:4 - 14 osoba
★★★
Klimatizacija
More:20 m
Kapacitet:4 - 6 osoba
★★★
KlimatizacijaPogled na more
More:100-300 m
Kapacitet:2 - 30 osoba
★★★
Klimatizacija
More:10 m
Kapacitet:3 - 14 osoba
★★★
More:7 m
Kapacitet:4 - 9 osoba
★★★
More:30 m
Kapacitet:4 - 5 osoba
★★★
Klimatizacija
More:7 m
Kapacitet:4 - 14 osoba
★★★
Klimatizacija
More:10 m
Kapacitet:2 - 20 osoba