Crikvenica 
Povećaj kartu
★★★
KlimatizacijaPogled na more
More:500-1000 m
Kapacitet:4 - 8 osoba
★★★
KlimatizacijaPogled na more
More:500-1000 m
Kapacitet:3 - 18 osoba
★★★
KlimatizacijaPogled na more
More:0-100 m
Kapacitet:2 - 4 osoba
★★★
Klimatizacija
Kapacitet:2 - 6 osoba
★★★
KlimatizacijaPogled na more
More:300-500 m
Kapacitet:2 - 11 osoba
★★★
KlimatizacijaPogled na more
More:100-300 m
Kapacitet:4 - 11 osoba
★★★
Klimatizacija
More:5000 m
Kapacitet:4 - 6 osoba
★★★
KlimatizacijaPogled na more
More:0-100 m
Kapacitet:2 - 18 osoba
★★★
Klimatizacija
More:20 m
Kapacitet:2 - 10 osoba
★★★
Klimatizacija
More:30 m
Kapacitet:4 - 11 osoba
★★★
Klimatizacija
More:30 m
Kapacitet:2 - 18 osoba
★★★
Klimatizacija
More:350 m
Kapacitet:4 - 6 osoba
★★★
Klimatizacija
More:1000 m
Kapacitet:4 - 17 osoba
★★★
Klimatizacija
More:400 m
Kapacitet:2 - 10 osoba
★★★
Klimatizacija
More:200 m
Kapacitet:4 - 15 osoba
★★★
Klimatizacija
More:100 m
Kapacitet:4 - 4 osoba
★★★
Klimatizacija
More:50 m
Kapacitet:3 - 17 osoba
★★★
KlimatizacijaPogled na more
More:0-100 m
Kapacitet:2 - 4 osoba
★★★
More:50 m
Kapacitet:2 - 7 osoba